Kdo jsme?

Centrum právní pomoci je poradna advokátní kanceláře Kubečka & Prokop se sídlem v Praze a v Brně, která pomáhá obětem trestných činů či jejich pozůstalým 

Co děláme?

Pomáháme podnikatelům i občanům s řešením právních problémů. Sepíšeme za Vás návrh na vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení, insolvence), podáme návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, nebo zajistíme zrušení exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku 

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme také se Sdružením obrany spotřebitelů z.s. a jsme zapsaní v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

Jak probíhá oddlužení a kolik to stojí podání insolvenčního návrhu?

Úpadek je neschopnost dlužníka splácet své dluhy. Pokud má dlužník více věřitelů, kterým není schopen dlouhodobě hradit své dluhy, může tuto situaci řešit prostřednictvím insolvence.

Oddlužení neboli osobní bankrot je o způsob řešení úpadku buď splátkovým kalendářem, prodejem dlužníkova majetku, nebo kombinaci obojího.

Podáním návrhu na insolvenci má dlužník ochranu před exekutorem a okamžitě se zastavuje navyšování úroků či pokut z nesplacených půjček. Exekutor nemůže k Vám domů, nemůže prodat majetek ani zablokovat bankovní účet. Odpuštění dluhů po splnění oddlužení vede k zastavení všech exekucí.

Víže, že některé exekuce jsou neplatné? Pojďme spolu zjistit jestli je to i Váš případ!

Jste poškozený trestným činem? Způsobil Vám, nebo někomu ve Vašem blízkém okolí někdo úmyslnou těžkou újmu na zdraví, nebo trpíte sexuálním obtěžováním? Jste pozůstalou osobou v případě smrti člena rodiny? Naše bezplatná právní poradna je Vám k dispozici i v případě trestných činů spojených s majetkovou újmou, jako krádež nebo bezdůvodné obohacení na Váš úkor či náhradu škody. Pomůžeme Vám již ve fázi prošetřování trestného činu Policií ČR a zastoupíme Vás v trestním řízení i civilním řízením před soudem.

Jste, nebo máte ve svém okolí oběť trestného činu? Nečekejte na okamžik, kdy je zahájen s pachatelem soud!