Právo přeje bdělým

Citát platný za dob Říma nám připomíná, že právní ochrana se poskytujete jen těm osobám, která o svá práva dbají a v případě porušení je vymáhají.

Centrum právní pomoci je pro-bono (bezplatná) poradna advokátní kanceláře Kubečka & Prokop se sídlem v Praze a v Brně. Pomáháme podnikatelům i občanům s řešením právních problémů. Spolupracujeme s SOS (Sdružení obrany spotřebitelů z.s.). Obecné právní rady poskytujeme zdarma, převzetí spisu, nastudování konkrétního případu, podání žaloby a případné zastupování na soudu je službou zpoplatněnou.

Za mediální podporu tohoto projektu děkujeme FCB skupině Podnikatelé a živnostníci, která sdružuje více než 26.000 podnikatelů

Aktuální témata:

Od 30.7.2020, tedy od účinnosti novely, se dočkáme úpravy, modernizace a také zpružnění hned několika institutů zákoníku práce a také uvítáme jeden nový. Cílem novely by měla zejména být snadnější realizace práv jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale i zjednodušení komunikace mezi stranami a zjednodušení a zefektivnění samotného výkonu práce...

Úprava smluv o zájezdu velmi benevolentně přiznává právo zákazníkovi kdykoliv zrušit objednaný zájezd bez jakéhokoli omezení. Pokutuje ho tím, že cestovní kanceláří přiznává právo po zákazníkovi žádat odstupné, které zlidovělo jako stornopoplatek.

Cestovní kanceláře hojně využívají oprávnění vydávat poukazy na zájezdy podle zákona, který zlidověl jako Lex Voucher. Jeho znění však ohýbají způsobem, který je nejméně v rozporu s právem spotřebitele na jasnou a srozumitelnou informaci. I takový velcí hráči jako je Cestovní kancelář Fischer nebo EXIM TOURS už zrušily letní dovolené, avšak to,...

Dne 16. 4. 2020 byl schválen návrh zákona, který umožňuje pořadatelům odklad vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákon je účinný od 24. 4. 2020.

Obchodní korporace a družstva budou povinny uvést ujednání společenských smluv či zakladatelských právních jednání do souladu s obligatorními ustanoveními tohoto zákona. Většinu změn jsou pak povinny provést do jednoho roku od nabytí účinnosti předmětné novely, tedy nejpozději do 1. ledna 2022 a zároveň takto učiněné změny zakladatelského právního...

LEX COVID - 19

30.04.2020
Přehled podstatných zákonů a novel v souvislosti s COVID-19 - LEX COVID. Jednoduchým a přehledným způsobem Vám chceme předložit zákony přijaté v souvislosti s řešením pandemie koronaviru. Seznam neobsahuje četná nařízení vlády, usnesení vlády a další krizová opatření vlády, či opatření ministerstev.

Od 16. 3. 2020 platí pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka, například zaměstnanců v nákladní, drážní či letecké dopravě. Kromě samotného uzavření hranic se ruší například lety, uzavírají se hotely. Dále v případě...

Ačkoli se oddlužení primárně vztahuje na nepodnikající osoby, od roku 2014 zákon umožňuje oddlužení také podnikatelům - fyzickým osobám. Vedle obecných podmínek pro schválení oddlužení musí splnit jednu ze tří podmínek: