Dávky mimořádné okamžité pomoci

Od začátku března jedna rána za druhou. Restrikce střídá restrikci a zanechává za sebou mnoho lidí, kteří se obávají zhoršení své finanční situace. Někteří přišli o práci, některým byla snížena mzda, děti zůstaly doma, a navíc se zvyšují náklady v souvislosti s nákupem zásob nebo ochranných pomůcek. Někteří z Vás tak mohou být v nesnadné finanční situaci anebo z ní můžete mít obavy.

I v takových situacích ale máte nárok na pomoc. Jakou formu může tato pomoc mít? Např. může jít o dávku mimořádné okamžité pomoci, tzv. MOP dávku.

O tu mohou požádat lidé, kteří se prokazatelně dostali do finanční nouze, jedná se o mimořádnou jednorázovou dávku - kterou mohou využít i rodiče dětí do 13 let, kteří zůstali vlivem nařízení vlády doma s dětmi na tzv. ošetřovném. 

Tuto dávku MOP poskytuje příslušný úřad práce, a to těm lidem, kteří prokáží, že jejich aktuální majetkové poměry jim neumožňují překonat tíživou situaci.

Aktuálně se Vás mohou týkat dvě zákonem stanovené situace, kdy máte nárok na MOP:

  1. Neplníte podmínky opakované pomoci v hmotné nouzi, ale vlivem mimořádné události Vám hrozí finanční újma a tím i možná újma na zdraví. Takovou dávku pak lze poskytnou v takové výši, která doplní příjem žadatele až do existenčního minima.
  2. Druhá situace, v níž jste se ocitli, je spojena s vážnou mimořádnou událostí (ve Vašem případě např. výpadek příjmu v souvislosti s nedostatkem práce, či nutností zůstat doma s nezaopatřeným dítětem). Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.

KALKULAČKA VÝPOČTU ŽIVOTNÍHO MINIMA


Pokud jste se v nějaké z těchto situací ocitli, pak nejjednodušší cestou je obrátit se přímo na příslušný úřad práce přímo s žádostí. 

Problematiku těchto dávek řeší především následující předpisy:

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ,zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a další právní předpisy, a zejm. pak vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Co byste měli rozhodně vědět? Že podle zákona o hmotné nouzi, je v hmotné nouzi osoba jejíž: " příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), nebo dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služeb s bydlením bezprostředně spojených přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo. Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky výše uvedené, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví"

Máte nějaký dotaz? Bezplatně poradíme!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.