Náhrada škody - znehodnocení zboží

Pokud jste museli v důsledku vládních opatření zastavit prodej zboží a zboží s omezenou trvanlivostí již máte naskladněné, může se jednoduše stát, že se Vám zboží v mezičase zkazí a znehodnotí. Jak tuto situaci řešit? 

Takovéto znehodnocení zboží pro Vás znamená vznik jisté škody. Na náhradu škody v přímé souvislosti s krizovými opatřeními pamatuje krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.). Dle § 36 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Tato škoda se uplatňuje u příslušného orgánu krizového řízení, přičemž zákon stanovuje šestiměsíční subjektivní lhůtu a pětiletou objektivní lhůtu k jejímu uplatnění. Náhrada škody se pak bude řídit obecnými ustanoveními občanského zákoníku o náhradě škody, ke které jsme sepsali obsáhlejší článek.

Máte jakýkoliv dotaz?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.