Novela zákoníku práce

Od 30.7.2020, tedy od účinnosti novely, se dočkáme úpravy, modernizace a také zpružnění hned několika institutů zákoníku práce a také uvítáme jeden nový. Cílem novely by měla zejména být snadnější realizace práv jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale i zjednodušení komunikace mezi stranami a zjednodušení a zefektivnění samotného výkonu práce zaměstnance.

Jednou z hlavních novinek, které novela přináší, je větší míra spravedlnosti při novém nastavení konceptu dovolené. Nově se již při výpočtu délky dovolené nebude vycházet pouze z počtu odpracovaných směn, kdy následkem tohoto výpočtu docházelo k nerovnováze mezi nároky na délku dovolené mezi zaměstnanci, kteří měli delší směny, avšak méně často než ti, kteří byli práci kratší dobu, ale častěji. Výsledkem je, že délka dovolené se vám bude počítat podle odpracovaných hodin a nikoliv směn. Nárok na množství dovolené by tak měl být pro všechny stanovován spravedlivěji.

Novým institutem, který novela do zákoníku práce zavádí, je sdílené pracovní místo, které by vám, jako zaměstnanci mělo přinést větší míru možnosti slaďování osobního a pracovního života. Doposud to byl výhradně zaměstnavatel, který svým zaměstnancům rozvrhoval pracovní dobu. Nyní si však zaměstnanci s kratší pracovní dobou budou moci domluvit společný pracovní rozvrh tak, aby tak byli všichni schopni naplnit stanovenou pracovní dobu ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období a na jednom pracovním místě se tak "vykrýt" podle svých časových možností a preferencí. Tato možnost by měla pomoci zejména zaměstnancům s menší časovou flexibilitou, a to například ženám, které se vracejí do práce po mateřské dovolené, avšak na delší pracovní úvazek pracovat nechtějí.

Zákonodárce se vydal zaměstnancům ještě více vstříc tím způsobem, že zaměstnanec nemá zákonnou povinnost zastoupit svého kolegu, který na svou dohodnutou směnu sdíleného pracovního místa podle dohodnutého rozvrhu nemůže z nějakého důvodu nastoupit.

Závěrem zmíníme poslední dobrou zprávu, která se týká výše náhrady újmy na zdraví. Bude se zvyšovat jak náhrada pozůstalým, pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, tak i jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažné újmě na zdraví zaměstnance.

Popsaná novela upravuje ještě i velké množství dalších dílčích změn. Pokud si jimi nebudete jisti nebo budete mít další dotazy nebo problémy, rádi vám poskytneme naše služby.


Potřebujete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.