Oddlužení a osobní bankrot fyzické osoby

Insolvence (nebo i úpadek) je neschopnost dlužníka splácet své dluhy. Pokud má dlužník více věřitelů, kterým není dlouhodobě schopen hradit své závazky, může tuto situaci řešit prostřednictvím insolvenčního řízení, což je druh soudního řízení, jehož cílem je pomoc dlužníkovi s řešením dluhů.

ODDLUŽENÍ NEBO OSOBNÍ BANKROT

Jde o způsob řešení úpadku dlužníka uspořádáním majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem. Cílem je, aby dlužníkovi věřitelé byli co nejvíce a poměrně (tedy každý podle možnosti stejně) uspokojeni a aby dlužník byl po ukončení řízení bez dluhu. Po splnění oddlužení soud rozhodne o prominutí zbylých dluhů. To včetně pohledávek věřitelů, které nebyly v rámci insolvenčního řízení uplatněny, ač mohly být.

OCHRANA PŘED EXEKUTOREM

Insolvenční zákon spojuje s podáním návrhu na povolení oddlužení mnoho účinků. Pro dlužníka je však nejdůležitější, že nelze provádět exekuci. Znamená to, že exekutor k Vám nemůže domů, nemůže Vám prodávat majetek, nemůže Vám blokovat bankovní účty. Na již zabavený majetek nemůže být provedena dražba. Odpuštění dluhů po splnění oddlužení vede k zastavení exekucí.

JAK DOSÁHNOUT ODDLUŽENÍ?

Od roku 2019 zákon umožňuje dva způsoby řešení oddlužení. O volbě řešení spolurozhodují věřitelé.

1. Řešení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty

Jedná se o nejčastější způsob řešení oddlužení. Vyžaduje, aby dlužník splácel částku, která mu bude vyčíslena podle jeho příjmu a vyživovacích povinností. Výše dluhů není pro výši splátek rozhodující. Má vliv pouze na délku trvání oddlužení.

Oddlužení bude splněno:

- Okamžikem, kdy dlužník splatí veškeré nezajištěné dluhy

- Pokud do 3 let dlužník splatí 60 % nezajištěných dluhů

- Pokud bude dlužník 5 let splácet a vynakládat veškeré úsilí k zaplacení svých dluhů. Jestliže dlužník za 5 let splatí 30 % nezajištěných dluhů, je tato podmínka splněna

2. Řešení pouhým zpeněžením majetkové podstaty

Druhým způsobem je zaplacení části dluhů pouze zpeněžením majetku dlužníka. Oproti exekuci má toto řešení výhodu v tom, že jde o jediné řízení a způsob zpeněžení majetku je pro dlužníka zpravidla výhodnější než v rámci exekučního řízení.

Oddlužení bude splněno, jakmile budou takto získané peníze rozděleny věřitelům.


Máte zájem o oddlužení?

V Centru právní pomoci zajišťujeme sepisování a podávání návrhů na oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Náš tým odborníků Vám poskytne bezplatné poradenství (osobně, nebo i online formou videohovoru), kde se dozvíte, zda splňujete podmínky pro podání návrhu a další podrobnosti týkající se oddlužení.

K posouzení podmínek o úspěšném podání návrhu potřebujeme zaslat vyplněný předběžný formulář (dotazník) a níže uvedené dokumenty na email: info@kp-partners.cz

Vyplněné údaje nejsou závazné. Jde nám o to, abychom měli základní přehled o Vaší situaci. V rámci poradenství (osobní schůzky nebo videohovoru) s Vámi projdeme jednotlivé body a pomůžeme s nejasnými částmi.

Pro podání návrhu na oddlužení, kromě vyplněného dotazníku, budete ještě potřebovat:

1. Doklad o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců

Např.: platební výměry, pracovní smlouvy, smlouvy o provedení práce, seznam dávek a státních příspěvků, darovací smlouvy, smlouvy o poskytování služeb za úplatu apod.

2. Doklady alespoň o dvou Vašich dluzích

Např.: Rozhodnutí soudu, vyrozumění od exekutora, notářský zápis, předžalobní výzvy apod.

3. Popis důvodů úpadku

4. Seznam majetku

Nejste si jisti, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Rádi Vám pomůžeme!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.