Oddlužení podnikatele

Ačkoli se oddlužení primárně vztahuje na nepodnikající osoby, od roku 2014 zákon umožňuje oddlužení také podnikatelům - fyzickým osobám. Vedle obecných podmínek pro schválení oddlužení musí splnit jednu ze tří podmínek:

1. S oddlužením podnikatele musí souhlasit jeho věřitelé

Zákon souhlas věřitelů předpokládá. V praxi to znamená, že pokud některý z věřitelů nevyjádří nesouhlas s oddlužením, soud oddlužení schválí. Vyjádřený nesouhlas navíc musí být odůvodněný.


2. Podnikatelovy dluhy z podnikání nebyly plně uhrazeny v rámci proběhlého konkurzu

Pokud podnikatel již prošel konkurzem, po kterém mu zůstaly stále některé neuhrazené dluhy, může zažádat o oddlužení bez nutného souhlasu věřitelů.


3. Veškeré závazky z podnikatelské činnosti jsou zajištěné dlužníkovým majetkem

Jde například o zajištění zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, postoupením pohledávky k zajištění apod.

Pokud chcete se chcete o oddlužení dozvědět víc, přečtete si celý článek o oddlužení pro fyzické nepodnikající osoby. Pro podnikatele platí stejně OCHRANA PŘED EXEKUTOREM (po podání návrhu nelze provádět exekuci), či způsoby řešení úpadku (splátkový kalendář a zpeněžení majetkové podstaty).


.MORATORIUM - záchrana pro podnikatele v době krize

Pokud Vaše podnikání postihly náhlé a dočasné obtíže, které Vám brání v řádném plnění Vašich starších, dlouhodobých závazků, můžete využít institutu "moratoria." Moratorium poskytuje podnikatelům dočasnou ochranu, jak předejít insolvenci. Po dobu moratoria (max. 3 měsíce) podnikatel přednostně splácí krátkodobé pohledávky, nemůže být rozhodnuto o jeho úpadku a dlouhodobé dodávky energií a surovin nemohou věřitelé vypovědět. Pokud je návrh na moratorium podán po zahájení insolvenčního řízení (do 7, resp. 15 dnů), nelze vykonávat exekuce a neběží sporná soudní řízení o podnikatelově majetku.

Nutnou podmínkou pro rozhodnutí o moratoriu je však souhlas většiny podnikatelových věřitelů počítaných podle výše jejich pohledávek.

REORGANIZACE

V případě zájmu o reorganizaci nás neváhejte kontaktovat. Jedná se o složitou a komplexní problematiku pro podnikatele jejichž obrat je vyšší než 50.000.000,-Kč, nebo zaměstnávají více než 50 zaměstnanců.


Máte zájem o oddlužení?

V Centru právní pomoci zajišťujeme sepisování a podávání návrhů na oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Náš tým odborníků Vám poskytne bezplatné poradenství (osobně, nebo i online formou videohovoru), kde se dozvíte, zda splňujete podmínky pro podání návrhu a další podrobnosti týkající se oddlužení.

K posouzení podmínek o úspěšném podání návrhu potřebujeme zaslat vyplněný předběžný formulář (dotazník) a níže uvedené dokumenty na email: info@kp-partners.cz

Vyplněné údaje nejsou závazné. Jde nám o to, abychom měli základní přehled o Vaší situaci. V rámci poradenství (osobní schůzky nebo videohovoru) s Vámi projdeme jednotlivé body a pomůžeme s nejasnými částmi.


Pro podání návrhu na oddlužení, kromě vyplněného dotazníku budete ještě potřebovat:

1. Doklad o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců

Např.: platební výměry, pracovní smlouvy, smlouvy o provedení práce, seznam dávek a státních příspěvků, darovací smlouvy, smlouvy o poskytování služeb za úplatu apod.

2. Doklady alespoň o dvou Vašich dluzích

Např.: Rozhodnutí soudu, vyrozumění od exekutora, notářský zápis, předžalobní výzvy apod.

3. Popis důvodů úpadku

4. Seznam majetku

Nejste si jisti, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Rádi Vám pomůžeme!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.