Přiměřenost storno poplatku v době koronaviru

26.05.2020

Úprava smluv o zájezdu velmi benevolentně přiznává právo zákazníkovi kdykoliv zrušit objednaný zájezd bez jakéhokoli omezení. Pokutuje ho tím, že cestovní kanceláří přiznává právo po zákazníkovi žádat odstupné, které zlidovělo jako stornopoplatek.

Jak je to ale s jeho přiměřeností?

Účelem stornopoplatku je úhrada nákladů, které cestovní kanceláři vznikly v souvislosti se zájezdem a jeho zrušením. Právní předpisy neurčují částkou, ani procentuálně, co se považuje za přiměřený stornopoplatek. Občanský zákoník a směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTUA A RADY (EU) 2015/2302 ze které občanský zákoník vychází, uvádí, že: "Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu."

Čím dříve tedy cestující zájezd zruší, tím méně na stornopoplatku zaplatí. Zda je stornopoplatek přiměřený záleží na okolnostech na straně konkrétní cestovní kanceláře, a to například na výši režijních nákladů spojených s administrativou a komunikací mezi pořadatelem, zákazníkem a dodavateli služeb, dále náklady, které již pořadatel uhradil dodavatelům a které mu nebudou vráceny zpět z důvodu jejich nevyužití (př. nevratná záloha za ubytování, dopravu), případné pokuty za nevyužití služeb aj. Nicméně vždy platí, že na žádost zákazníka musí výši stornopoplatku odůvodnit. Přiměřenost se posoudí i podle toho, zda se cestovní kanceláři podařilo uvolněné místo na zájezdu obsadit jiným zákazníkem (nebo, jak uvažujeme níže, zda takovou možnost vůbec měl).

Právě v době pandemie COVID - 19 je ale možnost obsadit zájezd jinou osobou problematická.

Evropské spotřebitelské centrum uvádí zkušenosti z Německa a Rakouska, kdy například dle rakouské judikatury "je zrušení pobytu v předstihu tří měsíců bezplatné, od tří do jednoho měsíce před plánovaným začátkem pobytu vyjde na 40 procent ceny. Lhůta kratší než měsíc, ale delší než týden, znamená 70% storno a zrušení pár dnů před pobytem přijde na 90 % ceny pobytu."

Co však nastane, pokud cestovní kancelář zruší zájezd (i přes dřívější odstoupení zákazníka), a to právě pro mimořádné okolnosti v přímé souvislosti s epidemií. Pokud by to bylo učiněno cestovní kanceláří a zákazník dříve neodstoupil, zákon jednoznačně určuje, že cestovní kancelář musí vrátit pořizovací cenu zájezdu. Objevují se však i první názory na základě kterých by zákazník měl mít právo na vrácení celé pořizovací ceny zájezdu zpět, a to i když předtím sám odstoupil (byť dnes ve formě poukázky) protože právě žádný stornopoplatek je v tomto okamžiku přiměřený.

Pokud máte pochybnosti o přiměřenosti stornopoplatku, požádejte cestovní kancelář o odůvodnění jeho výše. Pokud Vám toto odůvodnění nepřijde věrohodné, nebo se dokonce ztotožníte s argumentem, že přiměřeným poplatkem je právě nula procent z hodnoty zájezdu protože byl zrušen cestovní kanceláří, cestovní kancelář zažalujte. Záleží právě od odvahy klientů, zda se změní přístup cestovních kanceláří. K tomu říká advokát advokátní kanceláře KUBEČKA & PROKOP: "Nárokům na vrácení stornopoplatku ze zrušeného zájezdu cestovní kanceláří věříme natolik, že všem klientům nabízíme 75 % slevu při zastoupení. Celá ta konstrukce myšlenky o absurdnosti takového stornopoplatku je logická natolik, že by měla být i po právu správná.". 

Naúčtovala Vám CK storno poplatek? Vyřešíme to za Vás!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.