Příspěvky státu firmám na mzdy

MPSV v reakci na epidemii COVID 19 připravilo sadu opatření ke zmírnění dopadů této mimořádné situace na zaměstnanost v ČR - tzv. Program na ochranu zaměstnanosti (dále jen "Program"). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží balíček klíčových opatření Vládě ČR. "Program" může být schválen jako nařízení vlády, což umožňuje §120 zákona o zaměstnanosti a je to nejrychlejší způsob řešení nastalé situace. "Program" řeší hlavní problémy. Jde zejména o výpadek pracovní síly kvůli karanténě, nedostatečnou maximální délku ošetřovného, nebo pokles poptávky.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena, bude poskytován příspěvek na částečnou či plnou úhradu náhrad mezd nebo platů, které vyplatili svým zaměstnancům z důvodu nařízení karantény (překážka na straně zaměstnance) nebo z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (prostoj, částečná nezaměstnanost).

  • Částečná nezaměstnanost: § 209 zákoníku práce - Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky jím poskytovaných služeb, je zaměstnavatel oprávněn vnitřním předpisem popř. dohodou s odborovou organizací snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku.
  • Prostoj: § 207 písm. a) zákoníku práce - Nemůže-li zaměstnanec konat práci přechodně pro překážku v dodávce surovin nebo pohonných sil nebo pro jiné provozní příčiny. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. U každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Dle zpráv z médií by jej v pondělí (tj. 16.3.2020) měli představit zástupci vlády a projednat tripartita.

Podpora by měla mírnit dopady kvůli čtyřem situacím. Mezi ně patří karanténa, nemožnost přidělovat práci ostatním pracovníkům, omezení dostupnosti surovin a dalších dodávek na vstupu a také snížení poptávky. Program, který by vycházel z pravidel zákona o zaměstnanosti a jeho paragrafu 120 o "cílených programech k řešení zaměstnanosti", by vláda upravila svým nařízením.

Chcete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.