Proč nám cestovky lžou o poukazech?

25.05.2020

Cestovní kanceláře hojně využívají oprávnění vydávat poukazy na zájezdy podle zákona, který zlidověl jako Lex Voucher. Jeho znění však ohýbají způsobem, který je nejméně v rozporu s právem spotřebitele na jasnou a srozumitelnou informaci. I takový velcí hráči jako je Cestovní kancelář Fischer nebo EXIM TOURS už zrušily letní dovolené, avšak to, co se snaží dosáhnout je, aby peníze zůstaly u nich.

Marketingový mágové tak nějak nenápadně sdělují všem zákazníkům, že si za poukaz mohou koupit náhradní dovolenou pouze z jejich nabídky. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu však uvádí něco jiného. Jednoduše se to dá říct tak, že pokud v ochranné době, která končí dnem 31. srpna 2021, zákazník nevyužije nabídky cestovní kanceláře k uzavření další smlouvy o zájezdu, tak mu cestovní kancelář vrátí veškeré uhrazené platby, a to nejpozději do 14 dnů. Některé cestovní kanceláře používají i takový nemravný úskok, kdy, využívaje neinformovanost spotřebitele, se se zákazníkem snaží domluvit na změně smlouvy, a to vydáním poukazu na náhradní zájezd. Tím však zákazník nic nezíská, pouze ztratí. Na poukaz má zákazník nárok ze zákona a když nevyužije náhradní zájezd, tak obdrží po skončení ochranné doby zpět své peníze. Smluvním poukazem s cestovní kanceláří se o právo dostat své peníze zpět zákazník zbytečně připravuje. Dnes není vyloučeno, že zákazník dostane své peníze zpět i dříve než po skončení ochranné doby.

Lex Voucher je podle Evropské komise proti právu Evropské unie. Existuje totiž Směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách na základě které mají mít státy takové vnitrostátní zákony, které umožňují cestujícím obdržet zpět pořizovací cenu zájezdu. Členské státy nesmějí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení Směrnice. Záleží tak na soudech, zda ochrannou dobu neprolomí dříve. Vzhledem k tomu, že se jedná o hudbu budoucnosti a již nyní je velké množství spotřebitelů, kteří si na dovolenou šetřili i řadu let, existují iniciativy, které umožňují zákazníkům dosáhnout na velkou část svých peněz ihned. Jednou z nich je internetový projekt www.prodejpoukaz.cz, který vytváří tržiště poukazů. Zákazníkům slibuje rychlé zpeněžení jejich poukazů a zájemcům o poukazy zase velmi bezpečnou transakci. Ing. Karolína Festová, která tento projekt vede říká: "Je svobodným rozhodnutím každého, když využije práva dle čl. 9 Směrnice, či § 2532 našeho občanského zákoníku a zájezd převede za peníze na jiného. My k tomu lidem dáváme tento nástroj. Zákazník si přijde na velkou část svých peněz ihned a investor zase koupí zájezd, nebo poukaz, který je podle zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pojištěný do výše své nominální hodnoty".

Závěrem nejde než konstatovat, že cestovní kanceláře se snaží lidi ohnout tak, aby se hlavně oni zajistili proti ztrátě a dobro klienta je až na druhém místě.    

Potřebujete poradit ohledně prodeje cestovního poukazu?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.