FORMULÁŘ - žádost o ošetřovné

Od 11.3.2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) potvrzuje výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. 

Formulář (tiskopis) je ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení na níže uvedených odkazech:

Rodiče (zástupci) dítěte

Rodič (zástupce) vytiskne Žádost o ošetřovné a vyplní část B tiskopisu. Den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek "O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech", a to např. slovy "O ošetřovné žádám od ...".

Pokud rodič takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení Nascannované pošle emailem do příslušné školy (na stránkách školy většinou najdete příslušnou osobu, kam tiskopisy zasílat).

Školské/dětské zařízení

Zástupce školy vyplní část A tiskopisu a zašle zpět rodiči vyplněné, opět naskenované emailem.

Zaměstnavatel

Rodič (zástupce) dítěte zašle tiskopis s vyplněnou částí A i B svému zaměstnavateli. Ten je předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Nevíte si s něčím rady? Bezplatně Vám poradíme.

Vyplňte všechny potřebné údaje a Váš dotaz a my se vám ozveme co nejdříve zpět.