Zrušení letu

V ideálním světě letecký dopravce vrátí dobrovolně a sám kupní cenu za letenku v plné výši, případně kompenzaci poskytne ve formě kreditů s časově omezenou platností. V horším případě nabídne cestujícím "zdarma" nový termín letu. Letečtí dopravci, případně zprostředkovatelé, se ale uchylují i k praktice vrácení pouze části kupní ceny letenky, kdy si cestující ve strachu, že přijde o všechny peníze, raději zvolí alespoň částečné vrácení peněz ihned. 

Jaké jsou ale skutečné povinnosti leteckých dopravců?

V případě letů z území Evropského společenství nebo ze třetí země na území Evropského společenství leteckým dopravcem Evropského společenství mají letečtí dopravci povinnost se řídit právní úpravou Evropské unie, a to zejména závazným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

V případě zrušení letu má cestující volbu mezi:

  • náhradou za pořizovací cenu letenky, nebo
  • přesměrováním letu.


Pořizovací cena letenky se vrací do 7 dní. Pokud tak bylo s cestujícím dohodnuto, je možné pořizovací cenu letenky vrátit i formou kreditů či cestovních poukázek. Kupní cena z letenky se vrací za neuskutečněnou část cesty, případně i za část již uskutečněné cesty, pokud let už nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu. V případě, že ke zrušení letu došlo až po zahájení cesty, je letecký dopravce zároveň povinen zajistit zpáteční let do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.

Při přesměrování letu si může cestující zvolit jiný termín letu do stejného místa určení při nejbližší příležitosti, nebo pokud cestující souhlasí, tak i v termínu pozdějším (v tomto případě ale dle kapacity míst v letadle).

Pokud je let zrušen v průběhu cesty, je letecký dopravce povinen bez dalšího nabídnout cestujícím zdarma stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a možnost uskutečnit 2 telefonní hovory, případně e-maily, aj.

V případě přesměrování na let, který proběhne až následující den po původně plánovaném odletu, je letecký dopravce rovněž povinen nabídnout zdarma cestujícímu ubytování v hotelu, pokud je tento pobyt minimálně na jednu noc nezbytný.

Cestující mají dále právo náhradu nákladů za přepravu, pokud se v případě přesměrování nebo zpátečního letu musí přemístit na jiné letiště, než bylo v původní rezervaci, a to včetně přepravy mezi letištěm a ubytováním.

Pokud letecký dopravce nevrátí pořizovací cenu letenky sám, vyzvěte jej sami, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy byl let zrušen. 

V případě, že Váš let byl zpožděn nebo zrušen z jiných důvodu, než jsou důvody spočívající v mimořádných okolnostech, máte právo od leteckého dopravce žádat náhradu škody až do výše 600 €. 

K této žádosti můžete využít tyto vzory. Pokud potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit.

S ohledem na důvod zrušení letu, který spočívá v mimořádné situaci (stanovisko, že pandemie COVID - 19 je mimořádnou okolností zaujal už Úřad pro civilní letectví - sdělení ze dne 17. 3. 2020), nelze po leteckém dopravci požadovat vedle náhrady pořizovací ceny letenky/přesměrování letu i paušální náhradu škody dle nařízení, která by jinak cestujícím příslušela při zrušení letů na poslední chvíli (zrušení méně než dva týdny předem).

Vyjádření ČSA

Vyjádření Smartwings

Vyjádření EasyJet

Vyjádření RyanAir

Vyjádření Lufthansa

Vyjádření WizzAir

Neozývá se Vám letecká společnost?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my vám napíšeme co nejdříve zpět.