Podnikatelé a OSVČ

naše advokátní kancelář poskytuje obecné pro-bono (bezplatné) rady v oblasti obchodního práva, spory proti pojišťovnám, práva z letecké přepravy aj.


Nejčastější témata:

Od 30.7.2020, tedy od účinnosti novely, se dočkáme úpravy, modernizace a také zpružnění hned několika institutů zákoníku práce a také uvítáme jeden nový. Cílem novely by měla zejména být snadnější realizace práv jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale i zjednodušení komunikace mezi stranami a zjednodušení a zefektivnění samotného výkonu práce...

Obchodní korporace a družstva budou povinny uvést ujednání společenských smluv či zakladatelských právních jednání do souladu s obligatorními ustanoveními tohoto zákona. Většinu změn jsou pak povinny provést do jednoho roku od nabytí účinnosti předmětné novely, tedy nejpozději do 1. ledna 2022 a zároveň takto učiněné změny zakladatelského právního...

LEX COVID - 19

30.04.2020
Přehled podstatných zákonů a novel v souvislosti s COVID-19 - LEX COVID. Jednoduchým a přehledným způsobem Vám chceme předložit zákony přijaté v souvislosti s řešením pandemie koronaviru. Seznam neobsahuje četná nařízení vlády, usnesení vlády a další krizová opatření vlády, či opatření ministerstev.
Na základě vládních (krizových) opatření bylo množství podnikatelů nuceno své provozovny zavřít, pozastavit prodej zboží nebo poskytování služeb. V důsledku takto významného zásahu dojde zákonitě ke vzniku podstatných škod. Na náhradu škody v přímé souvislosti s krizovými opatřeními pamatuje krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.). Dle § 36 krizového...
Jste podnikatelé zasažení nenadálou krizovou situací, přišli jste o část svých příjmů, popř. musíte část již vydělaných peněz vracet? Nevěšte hlavu, není to lehká situace, ale cesta z ní rozhodně existuje. Jen to chce konat.
Dne 19. března schválila vláda návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové nazvaný Antivirus, který tak bude klíčovým nástrojem vlády pro ochranu zaměstnanosti v době Koronaviru (epidemie COVID-19). Stát by tak měl být schopen prostřednictvím Antiviru kompenzovat ztráty zaměstnavatelů v souvislosti s vyplácením mezd zaměstnancům, ať už z...

MPSV v reakci na epidemii COVID 19 připravilo sadu opatření ke zmírnění dopadů této mimořádné situace na zaměstnanost v ČR - tzv. Program na ochranu zaměstnanosti (dále jen "Program"). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží balíček klíčových opatření Vládě ČR. "Program" může být schválen jako nařízení vlády, což umožňuje...

Karanténa jako překážka v práci. Karanténou se dle § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "OVZ"), rozumí "oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a lékařské...

Nenašli jste odpověď na Váš problém? Bezplatně Vám poradíme!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.