Finanční pomoc obětem trestných činů

Zastupujeme poškozené trestným činem, oběti trestných činů, pozůstalé po poškozených a obětech trestných činů. Pomáháme již ve fázi prošetřování trestného činu Policií ČR a zastupujeme v trestním i civilním řízení před soudem - bez ohledu na to, zda byl poškozený odkázán k občanskoprávnímu soudu, či nikoliv. 

Nebojte se na nás obrátit co nejdříve od okamžiku spáchání trestného činu. Nečekejte na okamžik, kdy je zahájen s pachatelem soud a je úplně zbytečné čekat na odsuzující rozsudek. Platí, že pokud chcete uplatnit náhradu škody v trestním řízení, musíte tak učinit nejpozději při prvním jednáním soudu a před prováděním dokazování.