Všechny články

Od 30.7.2020, tedy od účinnosti novely, se dočkáme úpravy, modernizace a také zpružnění hned několika institutů zákoníku práce a také uvítáme jeden nový. Cílem novely by měla zejména být snadnější realizace práv jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale i zjednodušení komunikace mezi stranami a zjednodušení a zefektivnění samotného výkonu práce...

Úprava smluv o zájezdu velmi benevolentně přiznává právo zákazníkovi kdykoliv zrušit objednaný zájezd bez jakéhokoli omezení. Pokutuje ho tím, že cestovní kanceláří přiznává právo po zákazníkovi žádat odstupné, které zlidovělo jako stornopoplatek.

Cestovní kanceláře hojně využívají oprávnění vydávat poukazy na zájezdy podle zákona, který zlidověl jako Lex Voucher. Jeho znění však ohýbají způsobem, který je nejméně v rozporu s právem spotřebitele na jasnou a srozumitelnou informaci. I takový velcí hráči jako je Cestovní kancelář Fischer nebo EXIM TOURS už zrušily letní dovolené, avšak to,...

Dne 16. 4. 2020 byl schválen návrh zákona, který umožňuje pořadatelům odklad vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákon je účinný od 24. 4. 2020.

Obchodní korporace a družstva budou povinny uvést ujednání společenských smluv či zakladatelských právních jednání do souladu s obligatorními ustanoveními tohoto zákona. Většinu změn jsou pak povinny provést do jednoho roku od nabytí účinnosti předmětné novely, tedy nejpozději do 1. ledna 2022 a zároveň takto učiněné změny zakladatelského právního...

LEX COVID - 19

30.04.2020
Přehled podstatných zákonů a novel v souvislosti s COVID-19 - LEX COVID. Jednoduchým a přehledným způsobem Vám chceme předložit zákony přijaté v souvislosti s řešením pandemie koronaviru. Seznam neobsahuje četná nařízení vlády, usnesení vlády a další krizová opatření vlády, či opatření ministerstev.

Od 16. 3. 2020 platí pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka, například zaměstnanců v nákladní, drážní či letecké dopravě. Kromě samotného uzavření hranic se ruší například lety, uzavírají se hotely. Dále v případě...

Ačkoli se oddlužení primárně vztahuje na nepodnikající osoby, od roku 2014 zákon umožňuje oddlužení také podnikatelům - fyzickým osobám. Vedle obecných podmínek pro schválení oddlužení musí splnit jednu ze tří podmínek:
Insolvence (nebo i úpadek) je neschopnost dlužníka splácet své dluhy. Pokud má dlužník více věřitelů, kterým není dlouhodobě schopen hradit své závazky, může tuto situaci řešit prostřednictvím insolvenčního řízení, což je druh soudního řízení, jehož cílem je pomoc dlužníkovi s řešením dluhů.

Zrušení letu

07.04.2020

V ideálním světě letecký dopravce vrátí dobrovolně a sám kupní cenu za letenku v plné výši, případně kompenzaci poskytne ve formě kreditů s časově omezenou platností. V horším případě nabídne cestujícím "zdarma" nový termín letu. Letečtí dopravci, případně zprostředkovatelé, se ale uchylují i k praktice vrácení pouze části kupní ceny letenky, kdy...

Dotaz z poradny: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak funguje střídavá péče během vyhlášené karantény? Bývalý manžel bydlí od nás 100 km a chodí denně do práce, kde se může potkat s potenciálně nakaženými osobami. Mohu mu nyní upřít možnost styku s dítětem?
Na základě vládních (krizových) opatření bylo množství podnikatelů nuceno své provozovny zavřít, pozastavit prodej zboží nebo poskytování služeb. V důsledku takto významného zásahu dojde zákonitě ke vzniku podstatných škod. Na náhradu škody v přímé souvislosti s krizovými opatřeními pamatuje krizový zákon (zákon č. 240/2000 Sb.). Dle § 36 krizového...
Od začátku března jedna rána za druhou. Restrikce střídá restrikci a zanechává za sebou mnoho lidí, kteří se obávají zhoršení své finanční situace. Někteří přišli o práci, některým byla snížena mzda, děti zůstaly doma, a navíc se zvyšují náklady v souvislosti s nákupem zásob nebo ochranných pomůcek. Někteří z Vás tak mohou být v nesnadné finanční...