Nejčastější dotazy týkající se oddlužení

Jakým způsobem probíhá proces oddlužení?

 1. Vyplňte úvodní formulář, na základě kterého bezplatně posoudíme, zda splňujete základní podmínky pro oddlužení.
 2. Pokud zjistíme, že podmínky splňujete, pošleme Vám seznam otázek, na základě kterých vyplníme insolvenční návrh.

Jaká je minimální výše splátky vašich dluhů pro schválení oddlužení?

Z Vašeho příjmu musíte být schopni zaplatit zálohu na odměnu insolvenčního správce a splátku věřitelům, nejméně tedy cca 2 200 Kč/měsíčně

Dále musíte být schopni uhradit odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu. 

Pokud máte vyživovací povinnost, musíte být schopen ji rovněž plnit v celé výši.

Kolik stojí podání insolvenčního návrhu?

Podání pro jednotlivce stojí 4.840 Kč vč. DPH

Společné oddlužení manželů stojí 7.260 Kč vč. DPH

Polovina odměny je požadována před odesláním návrhu, druhá polovina po povolení oddlužení.

Odměna zahrnuje: přípravu listin pro podání návrhu a insolvenčního návrhu, případné odstranění vad. V odměně není zahrnuto zajišťování podkladů pro oddlužení, komunikace s věřiteli a exekutory ( např. obstarání listin prokazující výše závazků).

Jaká je odměna insolvenčního správce?

Odměna insolvenčního správce je pro jednotlivce 1.089 Kč vč. DPH

V případě společného jmění manželů je záloha pro insolvenčního správce ve výši 1.634 Kč vč. DPH

Jaké doklady musím doložit k insolvenčnímu návrhu?

Aby soud mohl rozhodnout o úpadku a povolit oddlužení je třeba mu doložit určité skutečnosti. Listiny, které se připojují k insolvenčnímu návrhu jsou :

 • seznam majetku

 • listiny prokazující příjmy za posledních 12 měsíců

 • výpis z rejstříku trestu

 • seznam zaměstnanců

 • čestné prohlášení

 • plná moc

 • listiny prokazující Vaše závazky (pohledávky Vašich věřitelů) 

Jak dlouho budu v insolvenci?

Insolvenční řízení trvá až 5 let, ale vše záleží jak rychle budete hradit své dluhy. Oddlužení končí když splníte některou z těchto podmínek:

 1. uhradíte všechny dluhy v plné výši,

 2. do 3 let od povolení oddlužení uhradíte nejméně 60 % z dluhů,

 3. za dobu 5 let uhradíte alespoň 30 % dluhů

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď? Napište nám!